Vi får nye beholdere til affald

Snart er det slut med de sorte affaldssække i de gamle stativer: I løbet af foråret får alle huse i foreningen nye beholdere til affald. Hver husstand får to nye beholdere med hjul på og to rum til sortering.

Det er en del af en ny affaldsordning som Tårnby Kommune går i gang med i 2019, samtidig med at firmaet ARC har overtaget opgaven med vores affald.

Mere sortering i nye beholdere

De vigtigste ændringer for os bliver de nye beholdere på hver 240 liter og sortering af plast, metal og resten. Senere skal vi måske sortere madaffald, men det skal først besluttes af kommunens politikere.

De nye beholdere bliver hentet inde på din grund og tømt som hidtil. Det almindelige affald tømmes hver uge, mens plast og metal hentes en gang månedligt

Der bliver stadig hentet skrald i vores område hver onsdag som før og storskrald den første onsdag i måneden.

Skrappere krav til placering og adgang

Men der bliver også strammet op på kravene til placering af beholderne og adgangsvejen, når affaldet skal hentes. For eksempel må der ikke være for mange forhindringer for skraldemanden, der skal være lys på adgangsvejen og håndtagene skal vende udad.

Lever man ikke op til kravene, må man selv stille affaldsbeholderne ud senest kl. 6 på tømmedagen.

Mere information i din e-boks

I slutningen af januar 2019 vil alle husstande få direkte besked om den nye affaldsordning via e- boks. Kommunen har dog allerede udsendt et brev med en orientering til grundejerforeninger:

Mere om ny affaldsordning  – orienteringsbrev til foreningen

Mere om den kommunale affaldsordning på Tårnby Kommunes hjemmeside