OBS!!! info som følge af Covid-19

Orientering fra bestyrelsen om udsættelse af generalforsamlingen den 24. marts 2020 på grund af udbredelsen af covid-19.

Grundet situationen i Danmark har bestyrelsen valgt, at udskyde den planlagte generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive forsøgt afholdt inden sommerferien, men det afhænger af situationens udvikling. Nærmere information om ny dato vil komme på et senere tidspunkt.

Da der er tale om en udsættelse, gælder den oprindelige indkaldelse, samt de frister som var fastsat heri for indlevering af forslag m.v. Behold venligst bilagene til indkaldelsen, da de stadig er gældende.

Der vil heller ikke blive afholdt bestyrelsesmøder i den nærmeste fremtid. Ønsker man at kontakte bestyrelsen, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til formanden, enten på mail (bestyrelsen@glamsbjergvaenge.dk) eller via en seddel i formandens postkasse (Ladbyvej 13), så vi så vidt muligt undgår fysisk kontakt, mens smitten er på sit højeste.

Vi håber I alle har forståelse for bestyrelsens handling i denne situation.

På forhånd tak.

Bestyrelsen