Veje og fortove

Grundejerforeningen har ansvaret for vedligeholdelsen af veje og fortove på vores del af Ladbyvej, Bolbrovej og Bygrænsen.

God og forsvarlig stand
Vi skal altså selv sørge for, at de er i god og forsvarlig stand i forhold til den trafik, der er på vejene. Det gælder også rydning af sne på vejen. Det er kommunen, der definerer ”god og forsvarlig stand” til at færdes på.

Du skal dog selv sørge for at holde fortovet og vejen ren ud for din ejendom. Det gælder principielt også snerydning, men grundejerforeningen har dog hyret en vognmand til det.

Tilsyn
Tårnby Kommune holder øje med vejarealerne hvert år på de såkaldte vejbesigtigelser.

Bygrænsen er dog delt mellem de to kommuner og det er København, der har tilsynet med vejen og udsteder påbud.

Kommunens ansvar
Glamsbjergvej er ikke privat fællesvej, men kommunevej. Derfor er det et kommunalt ansvar at holde den i god stand.

Mere

Tilbage til oversigten – Nyttig information.