Vand

Vores vand leveres af Tårnby Vandværk. Du har dog selv ansvaret for vandledninger og installationer på din egen grund. Derfor skal du selv kontakte (og betale) en VVS-mand, hvis der er noget galt med dine egne vandrør.

Vandet i Tårnby Kommune er hårdt, og det bør du justere vaskemaskine og opvaskemaskine efter.

Aflæsning af måler
Du skal selv aflæse din vandmåler hvert år omkring nytår. Resultatet kan ringes ind eller indtastes via nettet. Eller du kan sende aflæsningskortet med posten.

Vandingsforbud
For at spare på vandet er det forbudt at vande græsplæner. Du må heller ikke vande din have i dagtimerne. Grundlæggende er alt spild af vand forbudt. Der er dog ingen nøjagtig definition på ”spild”.

Vandmangel
Mangler du vand, kan du ringe til vandværket på telefon 32 50 05 69. Dog kun inden for vandværkets åbningstid: Mandag og tirsdag kl.7.00-15.30. Onsdag, torsdag og fredag kl. 7.00-14.30.

Uden for åbningstiden kan du ringe til Tårnby Brandvæsen på telefon 32 50 07 00.

Lukke for vandet
Hvis du får brug får at lukke for stikledningen ind til din grund, er der sandsynligvis en hovedhane mærket med blåt i fortovet ud for din ejendom. Det kræver dog særlig værktøj.

Kloak

Læs mere på Tårnby Kommunes hjemmeside:

Tilbage til oversigten – Nyttig information.