Storskrald

En gang om måneden bliver der hentet storskrald. Det omfatter også haveaffald i den grønne affaldscontainer og den grå papircontainer. Hvis adgangsforholdene er i orden, henter skraldemanden de to containere. Ellers skal du selv sætte dem ud til fortovet.

Storskraldet hentes den 2. onsdag i hver måned på Glamsbjergvej. I resten af grundejerforeningen er det den 1. onsdag i hver måned.

Dagen før afhentningen skal du stille dit skrammel ud, så vognmanden kan se det. Du bør sortere skraldet til senere behandling. Der er ingen grænser for mængden af skrald, men det må ikke veje mere end 40 kg pr. styk.

Aviser og reklamer
Den grå papircontainer er til tryksager som aviser, ugeblad, reklamer, printerpapir osv. Se reglerne på låget af containerne

Haveaffald
Haveaffald er først og fremmest:

  • Græs, ukrudt og grene
  • Grønne rester fra køkkenhaven
  • Nedfaldsfrugt
  • Andet grønt affald fra haven.

For at blive taget med, skal affaldet stilles ud i den grønne affaldscontainer eller brune papirsække. Du kan gså lave grenbundter med snor af sejlgarn eller lignende. De må højest være 150 cm i længden og 50 cm i diameter.

Om foråret kan man hente gratis kompostmuld lavet af haveaffaldet.

Mere:

Tilbage til oversigten – Nyttig information.