Snerydning

Du har selv pligt til at rydde sne og  sørge for, at der ikke er glat ud for din ejendom.

Pladsen omkring brandhaner o.lign. skal også holdes ryddet for sne.

Fælles aftale om rydning
Faktisk har du også ansvar for snerydning ud til vejens midte. Grundejerforeningen har dog en aftale med en vognmand, der rydder vores veje og derefter fortove for sne. Aftalen gælde kun fejning ikke salt eller grus.

Du skal dog regne med, at der går lidt tid, før fejemaskinen kommer forbi, da vognmanden også har andre pligter og aftaler.

Det sker, at fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på dit fortov eller indkørsel. Men selvom du måske allerede har ryddet de steder, har du alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

Hvis du ikke er tilfreds med vores snerydning, må du gerne skrive en besked til bestyrelsen.

Sikkert på din ejendom
Du skal også sørge for at det er sikkert at færdes omkring dit hus. Så posten, avisbudet, skraldemanden og andre komme sikkert til og fra dit hus og udføre deres arbejde. Kan de ikke det, risikerer du, at de ikke vil udføre deres arbejde hos dig.

Mere:

Tilbage til oversigten