Fælles græsplæner

Grundejerforeningen ejer de grønne arealer foran husene på Bygrænsen.

Derfor sørger foreningen for vedligeholdelsen af området, altså at græsset bliver slået.

Det er bestemt i Kommuneplanen for vores område. Planen bestemmer også, at arealerne ikke må bruges til andet.

I 2014 spurgte formanden Tårnby Kommune om beboerne kunne bruge områderne fx. til lav beplantning. Men det blev afvist:
Nej til privat brug af jord ved Bygrænsen

Mere

Regnskab og budgetter

Tilbage til oversigten – Nyttig information.