Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Glamsbjergvænge 

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.30 

Mødested: Korsvejens Skole, Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup, Lokale C03

Indlevering af forslag til bestyrelsen skal afleveres senest to uger inden generalforsamlingen, dvs. d. 10. marts 2020, enten via foreningens hjemmeside, eller til formanden, Ladbyvej 13.

Tilmelding på https://doodle.com/poll/cnc3vch6uqnm79wr (skriv egen adresse i tilmelding)

 1. Valg af dirigent, protokolfører samt 2 stemmetællere 

– Dirigenten kontrollerer hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf.  vedtægterne. 

 • 2. Bestyrelsens beretning: 
  • Referat fra møder i SGTK
  • Vejenes tilstand
  • Ny bankkonto i Nordea
  • Kontingentbetaling
  • Ny webmaster til foreningens hjemmeside
 • 3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab.
 • 4. Indkomne forslag:
 • Bestyrelsen foreslår at der ansøges om at bebyggelsesprocenten for hele grundejerforeningen hæves til 30%
 • Bestyrelsen forslår at der oprettes en ansvarsforsikring for grundejerforeningen.
 • Der afholdes i foråret en arbejdsdag, hvor der repareres huller i vejene Ladbyvej/Bolbrovej
 • 5. Gennemgang og godkendelse af budget 2020 
 • 6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne: 
 • Formand på valg – er villig til genvalg.
 • Kasserer ikke på valg
 • Sekretær ikke på valg
 • Valg af bestyrelsessuppleant:  Line Tvede er villig til genvalg
 • Valg af Revisor: Jan H og Didde B villig til genvalg
 • Valg af revisorsuppleant:  
 • 7. Evt. 

På bestyrelsens vegne: 

Jesper Nielsen,   Henrik Hansen og Sigrid Lo-Fangel

regnskab-2019-budget-2020