Bestyrelsen

Formand Henrik Hansen

Ladbyvej 13. Valgt 2018.

Sekretær Sigrid Lo-Fangel Petersen

Ladbyvej 5
Sekretær siden 2011. Kasserer 2015 -2018.

Kasserer Jesper T. Nielsen

Bolbrovej 9
Overtaget fra Ottar Olsen 2018. Genvalgt 2019.

Valgt i to år

Medlemmerne i bestyrelsen vælges forskudt på generalforsamlingen for en periode på to år. Formanden er på valg det ene år, sekretær og kasserer det næste.

Andre valgte

Øvrige poster besættes for et år ad gangen:

  • Bestyrelses-suppleanter.
  • Revisorer
  • Revisorsuppleant.

Mere: